Законодателство

Приложение № 17. Клинични пътеки

Национален рамков договор № РД-НС-01-2 от 01 септември 2023 г. за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2023 – 2025 г. Издаден от Министерството на здравеопазването. Обн. – ДВ, брой 77 от 08 септември 2023 г.

Източник(ци):
Реклама