Законодателство

Клинична пътека № 051. Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт

Национален рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2018 г. Издаден от министъра на здравеопазването. В сила от 1 април 2018 г.

Приложение № 17-Б. Клинични пътеки

Клинична пътека № 51.1. Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза

Клинична пътека № 51.2. Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с интервенционално лечение

Източник(ци):
Реклама