ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Закони

Закон за здравното осигуряване

Отразена деноминацията от 5 юли 1999 г. Обн. ДВ, бр. 70 от 19 юни 1998 г., изм. ДВ, бр. 93 от 11 август 1998 г., изм. ДВ, бр. 153 от 23 декември 1998 г., изм. ДВ, бр. 62 от 9 юли 1999 г., изм. ДВ, бр. 65 от 20 юли 1999 г., изм. ДВ, бр. 67 от 27 юли 1999 г., изм. ДВ, бр. 69 от 3 август 1999 г., изм. ДВ, бр. 110 от 17 декември 1999 г., изм. ДВ, бр. 113 от 28 декември 1999 г., изм. ДВ, бр. 1 от 4 януари 2000 г., изм. ДВ, бр. 64 от 4 август 2000 г., доп. ДВ, бр. 41 от 24 април 2001 г., изм. ДВ, бр. 1 от 4 януари 2002 г., изм. ДВ, бр. 54 от 31 май 2002 г., доп. ДВ, бр. 74 от 30 юли 2002 г., изм. ДВ, бр. 107 от 15 ноември 2002 г., доп. ДВ, бр. 112 от 29 ноември 2002 г., изм. ДВ, бр. 119 от 27 декември 2002 г., изм. ДВ, бр. 120 от 29 декември 2002 г., изм. ДВ, бр. 8 от 28 януари 2003 г., доп. ДВ, бр. 50 от 30 май 2003 г., изм. ДВ, бр. 107 от 9 декември 2003 г., доп. ДВ, бр. 114 от 30 декември 2003 г., изм. ДВ, бр. 28 от 6 април 2004 г., доп. ДВ, бр. 38 от 11 май 2004 г., изм. ДВ, бр. 49 от 8 юни 2004 г., изм. ДВ, бр. 70 от 10 август 2004 г., изм. ДВ, бр. 85 от 28 септември 2004 г., изм. ДВ, бр. 111 от 21 декември 2004 г., изм. ДВ, бр. 39 от 10 май 2005 г., изм. ДВ, бр. 45 от 31 май 2005 г., изм. ДВ, бр. 76 от 20 септември 2005 г., изм. ДВ, бр. 99 от 9 декември 2005 г., изм. ДВ, бр. 102 от 20 декември 2005 г., изм. ДВ, бр. 103 от 23 декември 2005 г., изм. ДВ, бр. 105 от 29 декември 2005 г., изм. ДВ, бр. 17 от 24 февруари 2006 г., изм. ДВ, бр. 18 от 28 февруари 2006 г., изм. ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм. ДВ, бр. 33 от 21 април 2006 г., изм. ДВ, бр. 34 от 25 април 2006 г., изм. ДВ, бр. 59 от 21 юли 2006 г., изм. ДВ, бр. 95 от 24 ноември 2006 г., изм. ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм. ДВ, бр. 11 от 2 февруари 2007 г., изм. ДВ, бр. 26 от 27 март 2007 г., изм. ДВ, бр. 31 от 13 април 2007 г., изм. ДВ, бр. 46 от 12 юни 2007 г., изм. ДВ, бр. 59 от 20 юли 2007 г., изм. ДВ, бр. 97 от 23 ноември 2007 г., изм. ДВ, бр. 100 от 30 ноември 2007 г., изм. ДВ, бр. 113 от 28 декември 2007 г., изм. ДВ, бр. 37 от 8 април 2008 г., изм. ДВ, бр. 71 от 12 август 2008 г., изм. ДВ, бр. 110 от 30 декември 2008 г., изм. ДВ, бр. 35 от 12 май 2009 г., изм. ДВ, бр. 41 от 2 юни 2009 г., изм. ДВ, бр. 42 от 5 юни 2009 г., изм. ДВ, бр. 93 от 24 ноември 2009 г., изм. ДВ, бр. 99 от 15 декември 2009 г., изм. ДВ, бр. 101 от 18 декември 2009 г., изм. ДВ, бр. 19 от 9 март 2010 г., изм. ДВ, бр. 26 от 6 април 2010 г., изм. ДВ, бр. 43 от 8 юни 2010 г., изм. ДВ, бр. 49 от 29 юни 2010 г., изм. ДВ, бр. 58 от 30 юли 2010 г., изм. ДВ, бр. 59 от 31 юли 2010 г., изм. ДВ, бр. 62 от 10 август 2010 г., изм. ДВ, бр. 96 от 7 декември 2010 г., изм. ДВ, бр. 97 от 10 декември 2010 г., изм. ДВ, бр. 98 от 14 декември 2010 г., изм. ДВ, бр. 100 от 21 декември 2010 г., изм. ДВ, бр. 9 от 28 януари 2011 г., изм. ДВ, бр. 60 от 5 август 2011 г., изм. ДВ, бр. 99 от 16 декември 2011 г., изм. ДВ, бр. 100 от 20 декември 2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 38 от 18 май 2012г., изм. и доп. ДВ, бр. 60 от 7 август 2012 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94 от 30 ноември 2012 г., изм. и доп. ДВ, бр. 101 от 18 декември 2012 г., изм. и доп. ДВ, бр. 102 от 21 декември 2012 г., доп. ДВ, бр. 4 от 15 януари 2013 г., изм. ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г., изм. и доп. ДВ, бр. 20 от 28 февруари 2013 г., изм. и доп. ДВ, бр. 23 от 8 март 2013 г., изм. и доп. ДВ, бр. 106 от 10 декември 2013 г., изм. ДВ, бр. 1 от 3 януари 2014 г., изм. и доп. ДВ, бр. 18 от 4 март 2014 г., изм. ДВ, бр. 35 от 22 април 2014 г., изм. ДВ, бр. 53 от 27 юни 2014 г., изм. и доп. ДВ, бр. 54 от 1 юли 2014 г., изм. и доп. ДВ, бр. 107 от 24 декември 2014 г., изм. ДВ, бр. 12 от 13 февруари 2015 г., изм. и доп. ДВ, бр. 48 от 27 юни 2015 г., доп. ДВ, бр. 54 от 17 юли 2015 г., изм. ДВ, бр. 61 от 11 август 2015 г., изм. и доп. ДВ, бр. 72 от 18 септември 2015 г., доп. ДВ, бр. 79 от 13 октомври 2015 г.

Закон за лечебните заведения

Отразена деноминацията от 5 юли 1999 г. Обн. ДВ, бр. 62 от 9 юли 1999 г., доп. ДВ, бр. 88 от 8 октомври 1999 г., изм. ДВ, бр. 113 от 28 декември 1999 г., попр. ДВ, бр. 114 от 30 декември 1999 г., изм. ДВ, бр. 36 от 2 май 2000 г., изм. ДВ, бр. 65 от 8 август 2000 г., изм. ДВ, бр. 108 от 29 декември 2000 г., изм. ДВ, бр. 51 от 5 юни 2001 г., изм. ДВ, бр. 28 от 19 март 2002 г., изм. ДВ, бр. 62 от 25 юни 2002 г., изм. ДВ, бр. 83 от 19 септември 2003 г., изм. ДВ, бр. 102 от 21 ноември 2003 г., изм. ДВ, бр. 114 от 30 декември 2003 г., изм. ДВ, бр. 70 от 10 август 2004 г., изм. ДВ, бр. 46 от 3 юни 2005 г., изм. ДВ, бр. 76 от 20 септември 2005 г., изм. ДВ, бр. 85 от 25 октомври 2005 г., изм. ДВ, бр. 88 от 4 ноември 2005 г., изм. ДВ, бр. 105 от 29 декември 2005 г., изм. ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм. ДВ, бр. 34 от 25 април 2006 г., изм. ДВ, бр. 59 от 21 юли 2006 г., изм. ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм. ДВ, бр. 31 от 13 април 2007 г., изм. ДВ, бр. 59 от 20 юли 2007 г., изм. ДВ, бр. 110 от 30 декември 2008 г., изм. ДВ, бр. 36 от 15 май 2009 г., изм. ДВ, бр. 41 от 2 юни 2009 г., изм. ДВ, бр. 99 от 15 декември 2009 г., изм. ДВ, бр. 101 от 18 декември 2009 г., изм. ДВ, бр. 38 от 21 май 2010 г., изм. ДВ, бр. 59 от 31 юли 2010 г., изм. ДВ, бр. 98 от 14 декември 2010 г., изм. ДВ, бр. 100 от 21 декември 2010 г., изм. ДВ, бр. 45 от 14 юни 2011 г., изм. ДВ, бр. 60 от 5 август 2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 54 от 17 юли 2012 г., изм. ДВ, бр. 60 от 7 август 2012 г., доп. ДВ, бр. 102 от 21 декември 2012 г., изм. ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г., изм. и доп. ДВ, бр. 20 от 28 февруари 2013 г., доп. ДВ, бр. 47 от 6 юни 2014 г., изм. и доп. ДВ, бр. 72 от 18 септември 2015 г.

Закон за задълженията и договорите

Отразена деноминацията от 5 юли 1999 г. Обн. ДВ, бр. 275 от 22 ноември 1950 г., попр. ДВ, бр. 2 от 5 декември 1950 г., изм. ДВ, бр. 69 от 28 август 1951 г., изм. ДВ, бр. 92 от 7 ноември 1952 г., изм. ДВ, бр. 85 от 1 ноември 1963 г., изм. ДВ, бр. 27 от 3 април 1973 г., изм. ДВ, бр. 16 от 25 февруари 1977 г., изм. ДВ, бр. 28 от 9 април 1982 г., изм. ДВ, бр. 30 от 13 април 1990 г., изм. ДВ, бр. 12 от 12 февруари 1993 г., изм. ДВ, бр. 56 от 29 юни 1993 г., изм. ДВ, бр. 83 от 1 октомври 1996 г., изм. ДВ, бр. 104 от 6 декември 1996 г., изм. ДВ, бр. 83 от 21 септември 1999 г., изм. ДВ, бр. 103 от 30 ноември 1999 г., изм. ДВ, бр. 34 от 25 април 2000 г., доп. ДВ, бр. 19 от 28 февруари 2003 г., изм. ДВ, бр. 42 от 17 май 2005 г., изм. ДВ, бр. 43 от 20 май 2005 г., изм. ДВ, бр. 36 от 2 май 2006 г., изм. ДВ, бр. 59 от 20 юли 2007 г., изм. ДВ, бр. 92 от 13 ноември 2007 г., изм. ДВ, бр. 50 от 30 май 2008 г.

Кодекс на професионалната етика

Издаден от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ, бр. 79 от 29 септември 2000 г.

Конституция на Република България

В сила от 13 юли 1991 г. Обн. ДВ, бр. 56 от 13 юли 1991 г., изм. ДВ, бр. 85 от 26 септември 2003 г., изм. ДВ, бр. 18 от 25 февруари 2005 г., изм. ДВ, бр. 27 от 31 март 2006 г., изм. ДВ, бр. 78 от 26 септември 2006 г., изм. ДВ, бр. 12 от 6 февруари 2007 г.

Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

В сила от 3 октомври 1999 г. Отразена деноминацията от 5 юли 1999 г. Обн. ДВ, бр. 30 от 2 април 1999 г., изм. ДВ, бр. 63 от 1 август 2000 г., изм. ДВ, бр. 74 от 30 юли 2002 г., изм. ДВ, бр. 75 от 2 август 2002 г., изм. ДВ, бр. 120 от 29 декември 2002 г., изм. ДВ, бр. 56 от 20 юни 2003 г., изм. ДВ, бр. 76 от 20 септември 2005 г., изм. ДВ, бр. 79 от 4 октомври 2005 г., изм. ДВ, бр. 103 от 23 декември 2005 г., изм. ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм. ДВ, бр. 75 от 12 септември 2006 г., изм. ДВ, бр. 82 от 10 октомври 2006 г., изм. ДВ, бр. 31 от 13 април 2007 г., изм. ДВ, бр. 55 от 6 юли 2007 г., изм. ДВ, бр. 36 от 4 април 2008 г., изм. ДВ, бр. 43 от 29 април 2008 г., изм. ДВ, бр. 69 от 5 август 2008 г., изм. ДВ, бр. 41 от 2 юни 2009 г., изм. ДВ, бр. 74 от 15 септември 2009 г., изм. ДВ, бр. 82 от 16 октомври 2009 г., изм. ДВ, бр. 93 от 24 ноември 2009 г., изм. ДВ, бр. 22 от 19 март 2010 г., попр. ДВ, бр. 23 от 23 март 2010 г., изм. ДВ, бр. 29 от 16 април 2010 г., изм. ДВ, бр. 59 от 31 юли 2010 г., изм. ДВ, бр. 98 от 14 декември 2010 г., изм. ДВ, бр. 8 от 25 януари 2011 г., изм. ДВ, бр. 12 от 8 февруари 2011 г., изм. ДВ, бр. 60 от 5 август 2011 г., изм. ДВ, бр. 61 от 9 август 2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 83 от 30 октомври 2012 г., изм. ДВ, бр. 102 от 21 декември 2012 г.

Закон за здравето

В сила от 1 януари 2005 г. Обн. ДВ, бр. 70 от 10 август 2004 г., изм. ДВ, бр. 46 от 3 юни 2005 г., изм. ДВ, бр. 76 от 20 септември 2005 г., изм. ДВ, бр. 85 от 25 октомври 2005 г., изм. ДВ, бр. 88 от 4 ноември 2005 г., изм. ДВ, бр. 94 от 25 ноември 2005 г., изм. ДВ, бр. 103 от 23 декември 2005 г., изм. ДВ, бр. 18 от 28 февруари 2006 г., изм. ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм. ДВ, бр. 34 от 25 април 2006 г., изм. ДВ, бр. 59 от 21 юли 2006 г., изм. ДВ, бр. 71 от 1 септември 2006 г., изм. ДВ, бр. 75 от 12 септември 2006 г., изм. ДВ, бр. 81 от 6 октомври 2006 г., изм. ДВ, бр. 95 от 24 ноември 2006 г., изм. ДВ, бр. 102 от 19 декември 2006 г., изм. ДВ, бр. 31 от 13 април 2007 г., изм. ДВ, бр. 41 от 22 май 2007 г., изм. ДВ, бр. 46 от 12 юни 2007 г., изм. ДВ, бр. 59 от 20 юли 2007 г., изм. ДВ, бр. 82 от 12 октомври 2007 г., изм. ДВ, бр. 95 от 20 ноември 2007 г., изм. ДВ, бр. 13 от 8 февруари 2008 г., изм. ДВ, бр. 102 от 28 ноември 2008 г., изм. ДВ, бр. 110 от 30 декември 2008 г., изм. ДВ, бр. 36 от 15 май 2009 г., изм. ДВ, бр. 41 от 2 юни 2009 г., изм. ДВ, бр. 74 от 15 септември 2009 г., изм. ДВ, бр. 82 от 16 октомври 2009 г., изм. ДВ, бр. 93 от 24 ноември 2009 г., изм. ДВ, бр. 99 от 15 декември 2009 г., изм. ДВ, бр. 101 от 18 декември 2009 г., изм. ДВ, бр. 41 от 1 юни 2010 г., изм. ДВ, бр. 42 от 4 юни 2010 г., изм. ДВ, бр. 50 от 2 юли 2010 г., изм. ДВ, бр. 59 от 31 юли 2010 г., изм. ДВ, бр. 62 от 10 август 2010 г., изм. ДВ, бр. 98 от 14 декември 2010 г., изм. ДВ, бр. 100 от 21 декември 2010 г., изм. ДВ, бр. 8 от 25 януари 2011 г., изм. ДВ, бр. 9 от 28 януари 2011 г., изм. ДВ, бр. 45 от 14 юни 2011 г., изм. ДВ, бр. 60 от 5 август 2011 г., изм. ДВ, бр. 38 от 18 май 2012 г., изм. и доп. ДВ, бр. 40 от 29 май 2012 г., изм. и доп. ДВ, бр. 54 от 17 юли 2012 г., доп. ДВ, бр. 60 от 7 август 2012 г., изм. ДВ, бр. 82 от 26 октомври 2012 г., изм. ДВ, бр. 101 от 18 декември 2012 г., изм. ДВ, бр. 102 от 21 декември 2012 г.

Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина

В сила от 13 април 2007 г. Обн. ДВ, бр. 31 от 13 април 2007 г., изм. ДВ, бр. 19 от 22 февруари 2008 г., изм. ДВ, бр. 65 от 22 юли 2008 г., изм. ДВ, бр. 71 от 12 август 2008 г., изм. ДВ, бр. 10 от 6 февруари 2009 г., изм. ДВ, бр. 23 от 27 март 2009 г., изм. ДВ, бр. 41 от 2 юни 2009 г., изм. ДВ, бр. 88 от 6 ноември 2009 г., изм. ДВ, бр. 102 от 22 декември 2009 г., изм. ДВ, бр. 59 от 31 юли 2010 г., изм. ДВ, бр. 98 от 14 декември 2010 г., изм. ДВ, бр. 9 от 28 януари 2011 г., изм. ДВ, бр. 12 от 8 февруари 2011 г., изм. ДВ, бр. 60 от 5 август 2011 г., изм. ДВ, бр. 61 от 9 август 2011 г., изм. ДВ, бр. 38 от 18 май 2012 г., изм. и доп. ДВ, бр. 60 от 7 август 2012 г., изм. и доп. ДВ, бр. 102 от 21 декември 2012 г.

Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2013 г.

В сила от 1 януари 2013 г. Обн. ДВ, бр. 101 от 18 декември 2012 г.

Закон за търговския регистър

В сила от 1 януари 2008 г. Обн. ДВ, бр. 34 от 25 април 2006 г., изм. ДВ, бр. 80 от 3 октомври 2006 г., изм. ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм. ДВ, бр. 53 от 30 юни 2007 г., изм. ДВ, бр. 59 от 20 юли 2007 г., изм. ДВ, бр. 104 от 11 декември 2007 г., изм. ДВ, бр. 50 от 30 май 2008 г., изм. ДВ, бр. 94 от 31 октомври 2008 г., изм. ДВ, бр. 44 от 12 юни 2009 г., изм. ДВ, бр. 101 от 28 декември 2010 г., изм. ДВ, бр. 34 от 29 април 2011 г., изм. ДВ, бр. 105 от 29 декември 2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 25 от 27 март 2012 г., изм. ДВ, бр. 38 от 18 май 2012 г., изм. и доп. ДВ, бр. 99 от 14 декември 2012 г.

Коментари