Законодателство

Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2013 г.

В сила от 1 януари 2013 г. Обн. ДВ, бр. 101 от 18 декември 2012 г.

Реклама