Законодателство

Клинична пътека (КП) № 089. Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан

Клинична пътека (КП) № 89.1. Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години

Клинична пътека (КП) № 89.2. Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан при лица под 18 години

Коментари