Законодателство

Клинична пътека (КП) № 090. Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания

Клинична пътека (КП) № 90.1. Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години

Клинична пътека (КП) № 90.2. Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания при лица под 18 години

Коментари