Законодателство

Клинична пътека (КП) № 019. Постоянна електрокардиостимулация

Клинична пътека (КП) № 19.1. Постоянна електрокардиостимулация с имплантация на антибрадикарден пейсмейкър – еднокамерен или двукамерен

Клинична пътека (КП) № 19.2. Постоянна електрокардиостимулация с имплантация на ресинхронизираща система за стимулация или автоматичен кардиовертер-дефибрилатор

Реклама