Законодателство

Национален рамков договор № РД-НС-01-4 от 23 декември 2019 г. за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.

Издаден от Министерството на здравеопазването. Обн. – ДВ, брой 7 от 24 януари 2020 г. В сила от 1 януари 2020 г.

Договор № РД-НС-01-4-1 от 18 февруари 2020 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.

Договор № РД-НС-01-4-2 от 6 април 2020 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. (обн. – ДВ, бр. 7 от 2020 г.; попр. – бр. 16 от 2020 г.; изм. и доп. – бр. 18 от 2020 г.)

Договор № РД-НС-01-4-3 от 28 април 2020 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. (oбн. – ДВ, бр. 7 от 2020 г.; попр. – бр. 16 от 2020 г.; изм. и доп. – бр. 18 от 2020 г., бр. 36 от 2020 г.)

Договор № РД-НС-01-4-4 от 14 август 2020 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. (oбн. – ДВ, бр. 7 от 2020 г.; попр. – бр. 16 от 2020 г.; изм. и доп. – бр. 18, 36 и 40 от 2020 г.)

Договор № РД-НС-01-4-5 от 26 ноември 2020 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. (oбн. – ДВ, бр. 7 от 2020 г.; попр. – бр. 16 от 2020 г.; изм. и доп. – бр. 18, 36, 40 и 77 от 2020 г.)

Договор № РД-НС-01-4-6 от 04 декември 2020 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. (oбн. – ДВ, бр. 7 от 2020 г.; попр. – бр. 16 от 2020 г.; изм. и доп. – бр. 18, 36, 40, 77 и 101 от 2020 г.)

Договор № РД-НС-01-4-7 от 30 декември 2020 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. (oбн. – ДВ, бр. 7 от 2020 г.; попр. – бр. 16 от 2020 г.; изм. и доп. – бр. 18, 36, 40, 77, 101 и 105 от 2020 г.)

Договор № РД-НС-01-4-8 от 15 януари 2021 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. (oбн. – ДВ, бр. 7 от 2020 г.; попр. – бр. 16 от 2020 г.; изм. и доп. – бр. 18, 36, 40, 77, 101 и 105 от 2020 г. и бр. 4 от 2021 г.)

Договор № РД-НС-01-4-9 от 22 февруари 2021 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. (oбн. – ДВ, бр. 7 от 2020 г.; попр. – бр. 16 от 2020 г.; изм. и доп. – бр. 18 от 2020 г., бр. 36 от 2020 г., бр. 40 от 2020 г., бр. 77 от 2020 г.; изм. и доп. – бр. 101 от 2020 г.; изм. – бр. 105 от 2020 г.; изм. и доп. – бр. 4 и бр. 7 от 2021 г.)

Договор № РД-НС-01-4-10 от 01 април 2021 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. (oбн. – ДВ, бр. 7 от 2020 г.; попр. – бр. 16 от 2020 г.; изм. и доп. – бр. 18, 36, 40, 77 и 101 от 2020 г.; изм. – бр. 105 от 2020 г.; изм. и доп. – бр. 4 и 7 от 2021 г.; доп. – бр. 17 от 2021 г.)

Договор № РД-НС-01-4-11 от 9 септември 2021 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. (oбн. – ДВ, бр. 7 от 2020 г.; попр. – бр. 16 от 2020 г.; изм. и доп. – бр. 18, 36, 40, 77 и 101 от 2020 г.; изм. – бр. 105 от 2020 г.; изм. и доп. – бр. 4 и 7 от 2021 г.; доп. – бр. 17 от 2021 г.; изм. и доп. – бр. 27 от 2021 г.; попр. – бр. 37 от 2021 г.)

Договор № РД-НС-01-4-12 от 4 ноември 2021 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. (oбн. – ДВ, бр. 7 от 2020 г.; попр. – бр. 16 от 2020 г.; изм. и доп. – бр. 18, 36, 40, 77 и 101 от 2020 г.; изм. – бр. 105 от 2020 г.; изм. и доп. – бр. 4 и 7 от 2021 г.; доп. – бр. 17 от 2021 г.; изм. и доп. – бр. 27 от 2021 г.; попр. – бр. 37 от 2021 г.; изм. и доп. – бр. 76 от 2021 г.)

Договор № РД-НС-01-4-13 от 29 април 2022 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. (обн. – ДВ, бр. 7 от 2020 г.; попр. – бр. 16 от 2020 г.; изм. и доп. – бр. 18, 36, 40, 77 и 101 от 2020 г.; изм. – бр. 105 от 2020 г.; изм. и доп. – бр. 4 и 7 от 2021 г.; доп. – бр. 17 от 2021 г.; изм. и доп. – бр. 27 от 2021 г.; попр. – бр. 37 от 2021 г.; изм. и доп. – бр. 76 и 93 от 2021 г. и бр. 8 от 2022 г.)

Договор № РД-НС-01-4-14 от 24 август 2022 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. (обн. – ДВ, бр. 7 от 2020 г.; изм. и доп. – бр. 72 от 2022 г.)

Указания между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за прилагане на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020 – 2022 г.

Източник(ци):
Реклама