Законодателство

Приложение № 14. Дейности на лекаря специалист по педиатрия по програма „Детско здравеопазване“, на лекаря специалист по акушерство и гинекология по програма „Майчино здравеопазване“ и на лекаря специалист по профилактика на ЗОЛ над 18 години с...

... рискови фактори за развитие на заболяване

Национален рамков договор № РД-НС-01-2 от 01 септември 2023 г. за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2023 – 2025 г. Издаден от Министерството на здравеопазването. Обн. – ДВ, брой 77 от 08 септември 2023 г.

Източник(ци):
Реклама