Законодателство

Приложение № 14. Дейности на лекаря специалист по педиатрия по програма „Детско здравеопазване“, на лекаря специалист по акушерство и гинекология по програма „Майчино здравеопазване“ и на лекаря специалист по профилактика на ЗОЛ над 18 години с рискови...

Не пропускайте

Коментари