Законодателство

Национален рамков договор № РД-НС-01-3 от 01 септември 2023 г. за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2023 – 2025 г.

Реклама