Законодателство

Национален рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2018 г.

Издаден от министъра на здравеопазването. В сила от 1 април 2018 г.

Договор № РД-НС-01-2-1 от 14 май 2018 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2018 г. (ДВ, бр. 26 от 2018 г.)

Договор № РД-НС-01-2-2 от 21 септември 2018 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2018 г. (обн. – ДВ, бр. 26 от 2018 г.; изм. – бр. 42 от 2018 г.)

Договор № РД-НС-01-2-3 от 29 януари 2019 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2018 г. (обн. – ДВ, бр. 26 от 2018 г.; изм. – бр. 42 от 2018 г.; изм. и доп. – бр. 80 от 2018 г.)

Договор № РД-НС-01-2-4 от 19 февруари 2019 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2018 г. (обн. – ДВ, бр. 26 от 2018 г.; изм. – бр. 42 от 2018 г.; изм. и доп. – бр. 80 от 2018 г., бр. 10 от 2019 г.)

Източник(ци):

Коментари