Законодателство

Национален рамков договор № РД-НС-01-3 от 23 декември 2019 г. за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2020 – 2022 г.

Издаден от Министерството на здравеопазването. Обн. – ДВ, бр. 4 от 14 януари 2020 г. В сила от 1 януари 2020 г.

Договор № РД-НС-01-3-1 от 6 април 2020 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2020 – 2022 г. (ДВ, бр. 4 от 2020 г.)

Договор № РД-НС-01-3-2 от 14 август 2020 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2020 – 2022 г. (oбн. – ДВ, бр. 4 от 2020 г.; изм. и доп. – бр. 36 от 2020 г.)

Договор № РД-НС-01-3-3 от 01 декември 2020 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2020 – 2022 г. (oбн. – ДВ, бр. 4 от 2020 г.; изм. и доп. – бр. 36 и 77 от 2020 г.)

Договор № РД-НС-01-3-4 от 23 декември 2020 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2020 – 2022 г. (oбн. – ДВ, бр. 4 от 2020 г.; изм. и доп. – бр. 36, 77 и 105 от 2020 г.)

Договор № РД-НС-01-3-5 от 10 май 2022 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2020 – 2022 г. (oбн. – ДВ, бр. 4 от 2020 г.; изм. и доп. – бр. 36 и 77 от 2020 г.; изм. – бр. 105 от 2020 г.; изм. и доп. – бр. 111 от 2020 г.)

Източник(ци):
Реклама