Законодателство

Приложение № 4. Изисквания на НЗОК за сключване на договор с изпълнители на извънболнична дентална помощ

Национален рамков договор № РД-НС-01-3 от 23 декември 2019 г. за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2020 – 2022 г. Издаден от Министерството на здравеопазването. Обн. – ДВ, бр. 4 от 14 януари 2020 г. В сила от 1 януари 2020 г.

Източник(ци):

Коментари