Законодателство

Приложение № 4. Изисквания на НЗОК за сключване на договор с изпълнители на извънболнична дантална помощ

Национален рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2018 г. Издаден от министъра на здравеопазването. В сила от 1 април 2018 г.

Източник(ци):

Не пропускайте

Коментари