Законодателство

Клинична пътека (КП) № 088. Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност

Клинична пътека (КП) № 88.1. Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

Клинична пътека (КП) № 88.2. Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 години

Коментари