Законодателство

Клинична пътека (КП) № 087. Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност

Клинична пътека (КП) № 87.1. Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

Клинична пътека (КП) № 87.2. Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 години

Коментари