Законодателство

Клинична пътека (КП) № 086. Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания

Клинична пътека (КП) № 86.1. Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания при лица над 18 години

Клинична пътека (КП) № 86.2. Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания при лица под 18 години

Реклама