Консенсуси

Системен лупус еритематозус (СЛЕ)

Консенсус на Българското дружество по ревматология

Поведение при деца с повишена телесна температура в извънболничната помощ

Ръководство на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България, Българското научно дружество по обща медицина, Българската педиатрична асоциация, Националното сдружение на педиатрите специалисти от извънболничната помощ и Съюза на фармацевтите в България

Ръководство за ранно третиране на възрастни пациенти с исхемичен мозъчен инсулт

Американската академия по неврология потвърждава, че настоящото Ръководство е стойностно пособие, подходящо за обучението на невролози.

Ръководство за превенция на внезапната сърдечна смърт

Работна група на Европейското дружество по кардиология (ESC) за внезапната сърдечна смърт (SCD)

Карцином на белия дроб (Carcinoma pulmonum)

доц. д-р Димитър Калев, д.м. Катедра Пропедевтика на вътрешните болести Медицински университет - Варна http://www.dimitar.kalevi.eu/

Бронхиална астма (asthma bronchiale)

Международно ръководство (консенсусно становище) за клинично поведение при астма (Global Initiative for Asthma (GINA))

Консенсусно становище относно препоръчителен подход за лечение на зависимости

Прието на 9.06.2002 г. на научно-практическа конференция с международно участие на сдружение “Частна психиатрия” - Боровец