Консенсуси

Особености на пневмонията при COVID-19

Препоръки за поведение при остра инфекция на долните дихателни пътища, предизвикана от SARS-CoV-2

Епидемиология на HСoV при деца

Динамика на трансмисията при SARS-CoV-2-инфекция в детска възраст и клинична характеристика

Пакет за комуникация на риска от COVID-19 за здравни заведения

Насочен към ръководствата на здравните заведения и работници, този пакет включва преглед на ключовите дейности, необходими за спазване на безопасност на работното място

Лечение на пациенти с COVID-19 от гледна точка на палиативната медицина

Препоръки, разработени от Немското дружество за палиативна медицина с помощта на Немското дружество за пневмология и респираторна медицина

Алгоритъм за поведение в структурите по образна диагностика в условията на пандемия с COVID-19

Българско дружество по кардиоторакална рентгенология, Българска асоциация по радиология, Експертен съвет по образна диагностика към Министерството на здравеопазването

COVID-19 и бременност

Препоръки към акушер-гинеколози и акушерки
Реклама