Консенсуси – Неврология

Диагностично и терапевтично поведение и проследяване на неврологични заболявания в условията на пандемия с COVID-19

Алгоритъм, съгласуван и допълнен от акад. проф. д-р Иван Миланов, д.м.н., председател на Българското дружество по неврология

Национален консенсус за диагностика, лечение и профилактика на наследствените невромускулни заболявания

По инициатива на Българското дружество по невромускулни заболявания, Българското дружество по неврология и Българското дружество по детска неврология, психиатрия и психология на развитието

Ръководство за ранно третиране на възрастни пациенти с исхемичен мозъчен инсулт

Американската академия по неврология потвърждава, че настоящото Ръководство е стойностно пособие, подходящо за обучението на невролози.
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!