Консенсуси

Лечение на пациенти с COVID 19

Обобщени препоръки за лечение на тежкопротичаща COVID-19-инфекция – препоръки на 36 световни експерти в 4 основни направления

Теоретични основи за употреба на противовирусни средства и имуномодулатори при установена COVID-19

Кратък преглед на фармакологичната характеристика, профилите на безопасност и лекарствените взаимодействия при проучваните средства за лечение на COVID-19

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!