Консенсуси

Пакет за комуникация на риска от COVID-19 за здравни заведения

Насочен към ръководствата на здравните заведения и работници, този пакет включва преглед на ключовите дейности, необходими за спазване на безопасност на работното място

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!