Консенсуси

Епидемиология на HСoV при деца

Динамика на трансмисията при SARS-CoV-2-инфекция в детска възраст и клинична характеристика

Автор(и): Сн. Лазова, Отделение по педиатрия, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, Цв. Великова, Клинична имунология, УБ „Лозенец“, СУ „Св. Климент Охридски“, И. Цочева, Отделение по педиатрия, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!