Консенсуси

Поведение при деца с повишена телесна температура в извънболничната помощ

Ръководство на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България, Българското научно дружество по обща медицина, Българската педиатрична асоциация, Националното сдружение на педиатрите специалисти от извънболничната помощ и Съюза на фармацевтите в България

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!