Консенсуси – Вирусология

Алгоритъм за диагностика на COVID-19

Видове тестове и изисквания към тях. Скринингова диагностика – методи, интерпретация, значение. Потвърдителна диагностика. Тестиране на различни контингенти – срокове, използвани тестове и поведение
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!