Консенсуси

Проект за прагматичен фармакотерапевтичен алгоритъм за противовирусно лечение при COVID-19

Предвид оскъдните данни от рандомизирани проучвания настоящият алгоритъм не е компендиум от базирани на доказателствата препоръки, а практическо ръководство за клиницистите, които планират да използват представените лекарствени продукти за лечение на COVID-19 извън контекста на надлежно регистрирани и провеждани клинични проучвания и извън обхвата на индикациите, представени в одобрената продуктова литература

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!