Консенсуси

Указания за диагностично и терапевтично поведение и проследяване на лица с психиатрични заболявания и психологични състояния в психиатричните стационари и амбулатории в условията на пандемия от COVID-19

Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!