Консенсуси – Инфекциозни болести

Проект за прагматичен фармакотерапевтичен алгоритъм за противовирусно лечение при COVID-19

Предвид оскъдните данни от рандомизирани проучвания настоящият алгоритъм не е компендиум от базирани на доказателствата препоръки, а практическо ръководство за клиницистите, които планират да използват представените лекарствени продукти за лечение на COVID-19 извън контекста на надлежно регистрирани и провеждани клинични проучвания и извън обхвата на индикациите, представени в одобрената продуктова литература

Остър вирусен хепатит С

Проект за консенсус относно диагнозата, лечението и проследяването на болни с остър вирусен хепатит С

Остър вирусен хепатит Б

Проект за консенсус относно диагнозата, лечението и проследяването на болни с остър вирусен хепатит Б

Синдром на придобита имунна недостатъчност (СПИН)

Проект за консенсус относно диагнозата, лечението и проследяването на пациенти с HIV (СПИН)

Кърлежопреносими трансмисивни инфекции

Туларемия, марсилска треска, конго-кримска хеморагична треска, денга, жълта треска, хеморагична треска с бъбречен синдром и други.

Лечение на остри чревни инфекциозни заболявания при възрастни и деца

Консенсус на българското дружество по инфекциозни болести
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!