Консенсуси

Поведение при пациенти с индикации за лъчелечение в условия на епидемична обстановка (COVID-пандемия) в Р България

Инструкции и алгоритми на поведение

Автор(и): проф. д-р Иглика Михайлова, началник отделение по перкутанно лъчелечение, УСБАЛО, проф. д-р Веселина Първанова, главен координатор на експертната група по лъчелечение към МЗ, началник клиника по лъчелечение към УСБАЛО, проф. д-р Татяна Хаджиева, председател на Гилдията на лъчетерапевтите в България, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, д-р Захари Захариев, началник отделение по лъчелечение, Уни хоспитал – Панагюрище
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!