Консенсуси

Национален консенсус за диагностика, лечение и профилактика на наследствените невромускулни заболявания

По инициатива на Българското дружество по невромускулни заболявания, Българското дружество по неврология и Българското дружество по детска неврология, психиатрия и психология на развитието

Автор(и): под редакцията на акад. проф. д-р И. Миланов, д.м.н., проф. д-р И. Търнев, д.м.н., доц. д-р Т. Чамова, д.м.
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!