Консенсуси

Диагностика, рехабилитация, лечение и администриране на деца с церебрална парализа (ДЦП)

Консенсус

Автор(и): д-р Ив. Чавдаров, СБРДЦП (Специализирана болница за рехабилитация на детска церебрална парализа) „Св. София“ – София, д-р В. Божинова, МБАЛНП (Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия) „Св. Наум“ – София

На вашето внимание

Състояния и заболявания

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари