Консенсуси

Диагностика, рехабилитация, лечение и администриране на деца с церебрална парализа - консенсус

Ив.Чавдаров , В. Божинова

Специализирана Болница за Долекуване, Продължително Лечение и Рехабилитация на Деца Церебрална Парализа “Св.София” – София

Детска неврологична клиника, УСБАЛНП „Св. Наум” – София

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари