Състояния и заболявания

Детска церебрална парализа (ДЦП)

На английски език: cerebral palsy (CP)

Детската церебрална парализа (ДЦП) е събирателен термин, обединяващ група хронични непрогресиращи симпто- мокомплекси на двигателни нарушения, включващ различни остатъчни синдроми, които се изявяват още през първата година от живота на детето. Те са резултат на неразвитие или увреждане на мозъка пренатално, интранатално или в периода на новороденото. Клинично се установява различен по сила на изразеност и локализация двигателен дефицит, промяна на мускулния тонус, смущения на координацията или поява на неволеви движения. Освен моторните разстройства, възможна е увреда и на други функции с моторни елементи (говор, хранене, фина моторика, очни движения), сензорни, обучителни и когнитивни или поведенчески нарушения, включващи дефицит на вниманието с хиперкинетично разстройство, депресия или разстройства от аутистичния спектър.

  • Церебралната парализа не е наследствено заболяване – касае се за група от непрогресиращи, но често променящи се синдроми на моторно увреждане, резултат от лезии или аномалии на мозъка, възникващи в ранните етапи от неговото развитие.
  • Церебралната парализа не е заразна – в повечето случаи церебралната парализа се причинява от увреждане на развиващия се мозък. Въпреки това, умишлено или неволно, човек може да увеличи вероятността детето му да развие детска церебрална парализа чрез злоупотреба, злополука, медицински злоупотреби, небрежност или при развитие на бактериална или вирусна инфекция пре- или интранатално.
  • Церебралната парализа е перманентна – увреждането на мозъка е трайно. Състоянието при церебрална парализа не се променя по време на живота на човек. От друга страна, асоциативните умения могат да се подобрят или влошат през годините.
  • Церебралната парализа не е животозастрашаваща – с изключение на децата, родени с тежък дефицит, повечето деца с церебрална парализа се очаква да живеят добре и в зряла възраст.
  • Церебралната парализа е хронично заболяване – ефектите от церебралната парализа са дългосрочни.
  • Церебралната парализа не прогресира – мозъчната лезия е резултат от еднократна мозъчна травма и не води до последваща дегенерация на мозъка.
  • Церебралната парализа е неизлечима – церебралната парализа е увреждане на мозъка, което към момента не се лекува. Терапията помага за управление на ефектите върху тялото.
  • Церебралната парализа е управляема – лечението (медикаментозно или хирургично) и помощните терапии (рехабилитация) могат да помогнат за подобряване качеството на живот.

Честотата на детската церебрална парализа в общата популация е 2 – 2.5 на 1000 живородени деца.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари