Състояния и заболявания

Захарен диабет

Синоними: Захарна болест
На английски език: Diabetes mellitus

Съдържание

 1. Захарен диабет
 2. Етиология на инсулинозависимия диабет (тип 1)
 3. Етиология на неинсулинозависимия диабет (тип 2)
 4. Генетични фактори. Фактори, благоприятстващи развитието на диабет тип 2
 5. MODY-диабет. Гестационен диабет
 6. Гестационен диабет
 7. Клинична картина на изявения захарен диабет
 8. Усложнения
 9. Диагноза
 10. Медикаментозно лечение при захарен диабет
 11. Медикаменти за лечение на захарен диабет
 12. Инсулин
 13. Инсулинови препарати
 14. Усложнения при инсулиновото лечение
 15. Други причини за увеличаването на инсулиновите нужди
 16. Конвенционално лечение с инсулин
 17. Интензифицирана инсулинова терапия
 18. Цел на лечението
 19. Лечение на диабета по време на бременност
 20. Диабет и оперативни вмешателства
 21. Прогноза при захарен диабет
 22. Дефиниция, епидемиология и класификация на захарния диабет в детска възраст
 23. Клинични характеристики на основните типове захарен диабет в детска възраст
 24. Диабетна кетоацидоза в детска възраст
 25. „Болни“ дни при децата с диабет

„Захарен диабет“ ("diabetes mellitus") e сборно понятие, обединяващо хетерогенна група от нарушения на въглехидратната обмяна, които водят до хипергликемия на гладно и постпрандиално (след нахранване).

Честота

Броят на диабетиците от тип 2 в една популация нараства с развитието на цивилизацията и прехранването. За Европа броят на диагностицираните диабетно болни възлиза средно на 4%.

Класификация

Първичен захарен диабет:
 • Тип 1 (инсулинозависим захарен диабет (IDDM)) – 10% от диабетиците
 • Тип 2 (неинсулинозависим захарен диабет (NIDDM)) – 90% от диабетиците:
  • Болни с нормално тегло – 10% от диабетиците
  • Болни с наднормено тегло – 80% от диабетиците
  • Диабет у млади при недоимъчно хранене (Maturity-Onset-Diabetes of the Young = MODY)
 • Захарен диабет при бременност (гестационен диабет)
Вторичен захарен диабет:
 • Заболявания на панкреаса: хроничен панкреатит, панкреатектомия, хемохроматоза. До диабет се стига едва когато са разрушени 90% от панкреаса
 • Ендокринни заболявания с увеличаване на контраинсулинарните хормони: акромегалия (увеличаване на растежнмя хормон), синдром на Кушинг (увеличаване на АКТХ, глюкокортикоидите), феохромоцитом (увеличаване на катехоламините) и др.
 • Медикаментозно индуцирана хипергликемия: при прием на бензодиазепинови салуретици, диазоксид, глюкокортикостероиди и др.
 • Увреждане на инсулиновите рецептори
 • Генетични синдроми
 • Захарен диабет при недоимъчно хранене (MRDM) – особени форми на диабета в бедните страни на третия свят с 2 подтипа:
  • Фиброкалкулозен панкреасен захарен диабет (FCPD)
  • Захарен диабет при белтъчен недоимък (PDD)
Патологичен глюкозен толеранс (Impaired Glucose Tolerance = IGT):
 • Със затлъстяване
 • Без затлъстяване
 • При други заболявания или синдроми

Пациентите c IGT отчасти показват прогресия към захарен диабет (1 - 5%/година) и рядко развиват микроангиопатия.

  Тип 1 (инсулинозависим захарен диабет) Тип 2 (неинсулинозависим захарен диабет)
Генетични фактори 6-а хромозома 11-а хромозома
Телосложение астенично обикновено пикнично (адипозно)
Начало често бързо бавно
Преобладаваща възраст на изява 15-а – 24-а година от живота над 40-а година
В-клетки на панкреаса намалени до под 10% умерено намалени
Плазмен инсулин нисък до липсващ нормален до висок
Метаболизъм лабилен стабилен
Склонност към кетоза подчертана ограничена
Повлияване от сулфанилурейни препарати липсва добро
Лечение с инсулин наложително само при изтощаване на инсулиновите резерви
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!