Състояния и заболявания

Захарен диабет

Синоними: Захарна болест
На английски език: Diabetes mellitus

Съдържание

 1. Захарен диабет
 2. Етиология на инсулинозависим диабет (тип 1)
 3. Етиология на неинсулинозависим диабет (тип 2)
 4. Генетични фактори
 5. Фактори, благоприятстващи развитието на диабет от II тип
 6. MODY-диабет
 7. Гестационен диабет
 8. Клинична картина на проявения захарен диабет
 9. Усложнения при захарен диабет
 10. Диагноза на захарен диабет
 11. Медикаментозно лечение при захарен диабет
 12. Медикаменти за лечение на захарен диабет
 13. Инсулин
 14. Инсулинови препарати
 15. Усложнения при инсулиновото лечение
 16. Други причини за увеличаването на инсулиновите нужди
 17. Конвенционално лечение с инсулин
 18. Интензифицирана инсулинова терапия
 19. Цел на лечението
 20. Лечение на диабета по време на бременност
 21. Диабет и оперативни вмешателства
 22. Прогноза при захарен диабет
 23. Дефиниция, епидемиология и класификация на захарния диабет в детска възраст
 24. Клинични характеристики на основните типове захарен диабет в детска възраст
 25. Диабетна кетоацидоза в детска възраст
 26. "Болни" дни при децата с диабет

Определение за захарен диабет

Захарен диабет (Diabetes mellitus) e сборно понятие, обединяваща една хетерогенна група от нарушения на въглехидратната обмяна, които водят до хипергликемия на гладно и постпрандиално.

Диагнозата на захарния диабет (ЗД) се основава на измерванията на кръвната глюкоза в присъствието или не на клинични симптоми. При наличието на полиурия, полидипсия, загуба на тегло и замъгляване на зрението установяването на хипергликемия и глюкозурия са достатъчни за диагнозата, а наличието на кетонурия и кетоацидоза не позволява отлагане на лечението и планирането на нови изследвания. При липса на симптоми случайно установената лека хипергликемия, особено по време на инфекциозен, травматичен или дехидратационен стрес задължава допълнително проследяване и провеждане на орален глюкозо-толерантен тест (ОГТТ) за потвърждение на диагнозата.

Честота

Броят на диабетиците от тип II в една популация нараства с развитието на цивилизацията и прехранването. Средно за Европа броят на диагностицираните диабетно болни възлиза на 4%.

Класификация

Първичен захарен диабет

 • Тип I: Инсулинозависим диабет (IDDM): 10% от диабетиците
 • Тип II: Неинсулинозависим захарен диабет (NIDDM): 90% от диабетиците
  • Болни с нормално тегло: 10% от диабетиците
  • Болни с наднормено тегло: 80% от диабетиците
  • MODY = maturity-onset-diabetes of the young (диабет у млади при недоимъчно хранене)
 • Захарен диабет при бременност (гестационен диабет)

Вторичен захарен диабет

 • Заболявания на панкреаса (хроничен панкреатит, панкреатектомия, хемохроматоза). Едва когато са разрушени 90% от панкреаса, се стига до диабет.
 • Ендокринни заболявания с увеличаване на котраинсулинарните хормони: Акромегалия (увеличаване на растежнмя хормон), синдром на Къшинг (увеличаване на АКТХ, глюкокортикоидите), феохромоцитом (увеличаване на катехоламините) и др.
 • Медикаментозно индуцирана хипергликемия: например при прием на бензодиазепинови салуретици, диазоксид, глюкокортикостероиди и др.
 • Увреждане на инсулиновите рецептори
 • Генетични синдроми
 • Захарен диабет при недоимъчно хранене (MRDM): особени форми на диабета в бедните страни на третия свят - с 2 подтипа:
  • Фиброкалкулозен панкреасен захарен диабет (FCPD)
  • Захарен диабет при белтъчен недоимък (PDD)

Патологичен глюкозен толеранс (Impaired glucose tolerance = IGT)

 • Пациенти c IGT отчасти показват прогресия към захарен диабет (1 - 5% / година) и рядко развиват микроангиопатия
  • Със затлъстяване
  • Без затлъстяване
  • При други заболявания или синдроми 
  Тип I инсулинозависим Тип II неинсулинозависим
Генетични фактори 6-а хромозома 11-а хромозома
Телосложение астенично обикновено пикнично (адипозно)
Начало често бързо бавно
Преобладаваща възраст на изява 15-а – 24-а година от живота над 40-а година
В-клетки на панкреаса намалени до под 10% умерено намалени
Плазмен инсулин нисък до липсващ нормален до висок
Метаболизъм лабилен стабилен
Склонност към кетоза подчертана ограничена
Повлияване от сулфанилурейните препарати липсва добро
Лечение с инсулин наложително само при изтощаване на инсулиновите резерви

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Коментари