Състояния и заболявания

Пневмонии

Определение за пневмония

Пневмонията е остро или хронично възпаление на белите дробове, при което са засегнати алвеолите и/или интерстициума.

Честота на пневмониите

Пневмониите са най-честата причина за смъртен изход сред инфекциозните заболявания. Те са на пето място в статистиката на болестите, причиняващи смърт.

Класификация на пневмониите

 • Патоанатомична класификация
  • Според локализацията на пневмонията:
  • Алвеоларни пневмонии (често вследствие бактериални инфекции)
  • Интерстициални пневмонии (често вследствие вирусни инфекции)
  • В зависимост от разпростирането на пневмонията:
  • Лобарна (дялова) пневмония
  • Лобуларна (огнищна) пневмония
 • Етиологична класификация
  • Инфекциозни причинители: вируси, бактерии, гъбички, паразити
  • Физикални нокси (лъчения, чужди тела в бронхите)
  • Химически нокси (напр. дразнещи газове, аспириране на стомашен сок)
  • Нарушения на кръвообръщението (напр. пневмония при инфаркт на белите дробове, белодробна емболия)
 • Клинична класификация
  • В зависимост от предшестващите заболявания:
   • Първични пневмонии: Развитие на пневмония без наличие на предшестващи кардио-пулмонални заболявания.
   • Вторични пневмонии: Те са последица от друго белодробно или сърдечно заболяване, например:
    • Вследствие циркулаторно нарушение (застойна пневмония при левокамерна сърдечна недостатъчност, пневмония след инфаркт вследствие белодробна емболия, хипостатична пневмония при обездвижени пациенти на легло)
    • Вследствие изменения в бронхите (бронхиален карцином, бронхиална стеноза, например вследствие чуждо тяло, бронхиектазии)
    • Вследствие бактериална суперинфекиия (например при грип, коклюш и др.)
  • Според хода на заболяването: остра или хронична
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!