Състояния и заболявания

Язвен колит

Синоними: хроничен улцерохеморагичен колит (ХУХК), улцерозен колит, хроничен улцерозен колит, хеморагичен ректоколит
На латински език: colitis ulcerohaemorrhagica
На английски език: ulcerative colitis (colitis ulcerosa, UC)

Епидемиология

Описан за първи път през 1859 г. от Samuel Wilks, язвеният колит се среща в целия свят. Честотата му е различна за отделните страни. Висока е честотата в Англия, Северна Европа, Австралия. Среща се рядко в Азия, Южна Африка, Япония. В САЩ язвеният колит се доказва по-често сред евреите в сравнение с останалите бели. В Европа броят на новодиагностицираните болни за година е от 2 до 11.3 на 100 000 население. Боледуват предимно млади хора на възраст от 20 до 40 години. Често се съобщава за втори пик на заболяването в напреднала възраст. По-често боледуват жените, като съотношението жени:мъже е 2:1.

Автор(и): доц. д-р З. Спасова, Клиника по гастроентерология, МБАЛ „Св. Иван Рилски“ – София

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари