Състояния и заболявания

Язвен колит

Синоними: хроничен улцерохеморагичен колит (ХУХК), улцерозен колит, хроничен улцерозен колит, хеморагичен ректоколит
На латински език: colitis ulcerohaemorrhagica
На английски език: ulcerative colitis (colitis ulcerosa, UC)

Епидемиология

Описан за първи път през 1859 г. от Samuel Wilks, язвеният колит се среща в целия свят. Честотата му е различна за отделните страни. Висока е честотата в Англия, Северна Европа, Австралия. Среща се рядко в Азия, Южна Африка, Япония. В САЩ язвеният колит се доказва по-често сред евреите в сравнение с останалите бели. В Европа броят на новодиагностицираните болни за година е от 2 до 11.3 на 100 000 население. Боледуват предимно млади хора на възраст от 20 до 40 години. Често се съобщава за втори пик на заболяването в напреднала възраст. По-често боледуват жените, като съотношението жени:мъже е 2:1.

Автор(и): доц. д-р З. Спасова, Клиника по гастроентерология, МБАЛ „Св. Иван Рилски“ – София
Реклама

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!