Новини

Профилактика на COVID-19

COVID-19-ваксина
Единствената ефективна мярка за превенция на COVID-19 е ваксинацията

Въпреки че количеството на антителата и Т-килърите може да спадне в рамките на месеци след ваксинацията, съществуват В- и Т-клетки на паметта; те могат да запазят информация за коронавируса в продължение на много години.

Източник:

МЗ

Фотограф(и): Nataliya Vaitkevich
Снимка:

Pexels