Статии

Eкспертите предоставят на СЗО препоръки за мерките относно политиката и стратегиите спрямо ваксините против пандемията

Съдържание

  1. Eкспертите предоставят на СЗО препоръки за мерките относно политиката и стратегиите спрямо ваксините против пандемията
  2. Текущата ситуация
  3. Препоръчва се еднократна доза
  4. Едновременното прилагане на ваксините
  5. Безопасността на ваксините
  6. Ваксините за бременни жени
  7. Ваксините за Южното полукълбо за 2010 г.

30 октомври 2009 г. | Женева – Стратегическата консултативна група от експерти по имунизациите (SAGE), консултираща Световната здравна организация (СЗО) за мерките относно политиката и стратегиите спрямо ваксините и имунизациите, посвети едно заседание от своето съвещание, състояло се на 27 – 29 октомври, на ваксините против пандемичния грип.

Експертите направиха обзор на текущата епидемиологична ситуация на пандемичния грип и разгледаха и вариантите за действие.

Точките от дневния ред включваха ситуацията с наличието на ваксини, резултатите от клиничните изпитания на ваксините за имуногенност и ранните резултати от мониторинга по безопасността в страните, в които понастоящем се прилага антипандемичната H1N1-ваксина.

Експертите представиха на СЗО също така препоръки за количеството на дозите на ваксината, необходими за осигуряване на защита, в това число сред различни възрастови групи, за едновременното въвеждане на ваксините против сезонния и пандемичния грип и за ваксините за бременни жени. Също така бяха представени препоръки за формулирането на ваксини против сезонния грип в Южното полукълбо за 2010 г.

Източник:

СЗО

Коментари