Статии

Eкспертите предоставят на СЗО препоръки за мерките относно политиката и стратегиите спрямо ваксините против пандемията

Ваксините за бременни жени

Относно ваксините за бременни жени консултативният комитет отбеляза, че при изследванията върху експериментални животни с използването на живи отслабени ваксини и деактивирани ваксини с адюванти или без адюванти не са отбелязани свидетелства за преки или косвени неблагоприятни последствия за фертилността, бременността, развитието на ембриона или плода, раждането или постнаталното развитие.

Изхождайки от тези данни и от съществено по-големия риск от сериозни последствия за бременните, заразени с пандемичния вирус, консултативната група формулира препоръка, според която на бременните жени може да се дава всяка лицензирана ваксина, при условие че регулиращият орган не установи никакви конкретни противопоказания.

Източник:

СЗО

Коментари