Статии

Eкспертите предоставят на СЗО препоръки за мерките относно политиката и стратегиите спрямо ваксините против пандемията

Безопасността на ваксините

Експертите разгледаха ранните резултати от мониторинга на хора, приели антипандемични ваксини, и не откриха свидетелства за необичайни странични реакции. Бяха получени уведомявания за някои странични реакции след ваксинацията, обаче те напълно се вместват в границите на събитията, наблюдавани при сезонните ваксини, които се отличават с превъзходни показатели за безопасност. Макар че ранните резултати обнадеждават, мониторингът за странични реакции следва да се продължи.

Източник:

СЗО

Коментари