Статии

Eкспертите предоставят на СЗО препоръки за мерките относно политиката и стратегиите спрямо ваксините против пандемията

Едновременното прилагане на ваксините

Понастоящем се провежда клинично изследване по отношение на едновременното въвеждане на сезонна и пандемична ваксина против грипа, обаче консултативната грипа прие за сведение препоръката на центровете в САЩ за борба с болестите и за тяхната профилактика, която гласи да не се въвеждат едновременно жива отслабена сезонна ваксина против грипа и жива отслабена пандемична ваксина.

Съгласно препоръките на експертите сезонната и пандемичната ваксина могат да се въвеждат едновременно, при условие че и двете ваксини са деактивирани или едната от тях е деактивирана, а другата – жива отслабена. Експертите откриха фактически данни за това, че препоръчваното едновременно въвеждане на ваксините ще увеличи риска от странични реакции.

Източник:

СЗО

Коментари