Статии

Препоръки за прилагането на антивирусни препарати

20 август 2009 г. | Женева – Днес Световната здравна организаиця (СЗО) издава ръководство за прилагането на антивирусни препарати за лечението на пациенти, инфектирани с вируса на пандемичния грип H1N1.

Ръководството е разработено в резултат от консенсус, постигнат от международната група експерти, изучили всички налични резултати от изследванията на безопасността и ефективността на тези препарати.

Особено значение се придава на прилагането на оселтамивир и занамивир с цел предотвратяване развитието на тежка форма на болестта и настъпването на смърт, намаляване на необходимостта от хоспитализация и съкращаване продължителността на престоя в болница. Понастоящем пандемичният вирус е чувствителен към тези два препарата (известни като инхибитори на невраминидазата), но е устойчив към втори клас антивирусни препарати (М2-инхибитори).

В целия свят при болшинството от пациентите, инфектирани с пандемичния вирус, се наблюдават типичните симптоми на грипа и пълното оздравяване настъпва след една седмица даже в отсъствието на каквото и да било медикаментозно лечение. Здравите пациенти с болест, протичаща без усложнения, не се нуждаят от лечение с антивирусните препарати.

Прилагайки индивидуален подход към пациента, решението за назначаване на лечение трябва да се взема въз основа на клиничната оценка и на информацията за присъствието на вируса в конкретните съобщества.

В районите с широко циркулиране на вируса в съобществата на лекари, приемащи пациенти с грипоподобно заболяване, трябва да се допуска, че причината за болестта се явява пандемичният вирус. При вземането на решение за лечение не бива да се изчаква лабораторното потвърждение за инфекция H1N1. Тези препоръки са подкрепени от съобщенията от всички места, където са възникнали огнища на болестта, за това, че вирусът H1N1 бързо се превръща в преобладаващ щам.

Източник:

СЗО