Статии

Използването на антивирусни препарати и рискът от развитие на лекарствена устойчивост

Съдържание

25 септември 2009 г. | Женева – Увеличаващият се международен опит при лечението на инфекциите, предизвикани от пандемичния вирус H1N1, свидетелства за важността на съвременното лечение с антивирусните препарати – оселтамивир или занамивир.

Лечението, започнато в ранните стадии, е особено важно за пациентите, подложени на повишен риск от развитие на такива усложнения, при които болестта протича тежко, и на такива, при които признаците и симптомите се задълбочават.

Опитът на лекарите, включително и на тези, които са лекували тежки случаи на пандемичен грип, и опитът на националните органи по здравеопазване позволява да се предположи, че бързото въвеждане на тези лекарствени средства веднага след появата на симптомите на заболяването намалява риска от развитието на усложнения и може също така да подобри клиничните резултати сред пациентите с тежка форма на болестта. Този опит свидетелства и за това, че е необходимо да се защити ефективността на тези препарати чрез свеждане до минимум случаите на появата и действието на лекарствена устойчивост.

Източник:

СЗО