Статии

Използването на антивирусни препарати и рискът от развитие на лекарствена устойчивост

Вируси, устойчиви към оселтамивир

Системният епидемиологичен надзор, провеждан от Глобалната мрежа за епидемиологичен надзор на грипа с подкрепата на сътрудничещите си центрове на СЗО и други лаборатории, продължава да установява отделни случаи на поява на вируси H1N1, демонстриращи устойчивост към оселтамивир. До днес в целия свят са установени и характеризирани 18 устойчиви вируса.

При тези вируси е установена еднаква мутация H275Y, която им придава устойчивост към антивирусния препарат оселтамивир, но не и към занамивир. Занамивир остава вариант за лечение на пациенти с клинични прояви на болестта в тежка форма или с влошаващо се състояние поради вируса, устойчив към оселтамивир. 12 от тези лекарствено устойчиви вируси бяха свързани с използването на оселтамивир с цел постекспозиционна профилактика. 6 вируса бяха свързани с използването на оселтамивир за лечение на пациенти с тежки форми на потискане на имунитета. 4 вируса бяха изолирани от проби, взети от пациенти, получаващи оселтамивир. Още 2 вируса бяха изолирани при пациенти, неприемащи оселтамивир нито с лечебна, нито с профилактична цел. Характеризирането на останалите вируси продължава.

Понастоящем тези цифри са относително малки. В целия свят са тествани повече от 10 000 клинични проби (проби и изолати) на пандемичния вирус H1N1, оказали се чувствителни към оселтамивир.

Източник:

СЗО

Коментари