Статии

Използването на антивирусни препарати и рискът от развитие на лекарствена устойчивост

Актуални заключения

Тези данни потвърждават някои заключения. Случаите на поява на вируси, устойчиви към оселтамивир, както и преди, се явяват отделни, единични и редки. Няма сведения за това, че устойчивите към оселтамивир пандемични вируси H1N1 циркулират в отделни съобщества или в целия свят. До днес няма убедителна демонстрация на предаване от човек на човек на вируси, устойчиви към оселтамивир. В някои ситуации обаче местно предаване е възможно и се е случвало, но без да продължава по-нататък. С изключение на пациентите с отслабен имунитет, хората, инфектирани с устойчив към оселтамивир пандемичен вирус H1N1, са имали типичните симптоми на грипа без усложнения. Няма фактически данни, позволяващи да се предполага, че устойчивите към оселтамивир вируси предизвикват някаква друга или по-тежка форма на болестта.

По данни на ранните клинични изпитания се очаква, че във връзка с увеличеното използване на антивирусни препарати устойчивите към оселтамивир вируси несъмнено ще се появяват в бъдещите съобщения за лекарствено устойчиви вируси. СЗО и нейната мрежа от сътрудничещи си лаборатории провеждат прецизен мониторинг на ситуацията и, както беше посочено, редовно ще предоставят информация и препоръки.

Източник:

СЗО

Коментари