Статии

Четем си здравните досиета в Интернет

НЗОК отвори в Мрежата архива си за пациентите

Националната здравноосигурителна каса ни разреши да гледаме медицинските си досиета. Съобщението за свободния достъп до тях вече е публикувано на нейната електронна страница. Данните за здравословното си състояние можем да прочетем на http://services.nhif.bg/NZOK_Dossier/faces/welcome.jsp. Единственото изискване да достигнем до тях е да имаме електронен подпис.

След като чрез него се удостоверим в мрежата, че сме ние, си

правим еднократна регистрация

Тя важи и за следващи влизания, като при тях вписваме само паролата си. Накрая въвеждаме единния си граждански или личен номер, ако става дума за хора с чуждо гражданство или временно пребиваващо лице.

Оттам нататък специален електронен гайд ни упътва стъпка по стъпка какво да направим, за да получим необходимата ни информация. Описано е как да прескочим данни, които не ни интересуват за момента, и да достигнем до документация за нас самите.

От архива, в който фигурират данни за здравноосигурените лица още от създаването на касата през 1999 година досега, всеки може да научи всички видове заболявания, които той е прекарал през този период – от това кой му е поставил първоначалната диагноза, къде го е изпратил на изследване и какво са показали резултатите, както и кой специалист го е лекувал до болницата, в която е лежал, ако е бил хоспитализиран.

Посочени са и ваксините, които са му поставяни, и реимунизациите и дали не е пропуснал да си направи някоя от тях. В базата данни фигурират и клиничните пътеки, по които е лекувано дадено лице, и съответно операциите, които са му направени.

От там хората могат да научат и дали не са ги оперирали фиктивно, от апендицит например,

за да вземе пари лекарският екип

по отчетена клинична пътека пред здравната каса за нещо, което на практика не е извършено, коментира говорителят на здравната каса Милена Бояджиева.

Ако някой установи данни за фиктивно лечение в електронното си досие, той може да подаде сигнал в районната здравноосигурителна каса или директно в централния й офис в София. Случаят ще бъде проверен до месец, увери Бояджиева. Тя посъветва хората, които са разкрили опит за източване на касата с надписани клинични пътеки чрез фиктивното им лечение, да подадат жалба освен в касата и в Изпълнителната агенция „Медицински одит”.

Здравната каса проверява чрез медицинската документация на пациента и дадената болница как точно е била изпълнена една клинична пътека – от приемането му в отделението до изписването му. „Медицинският одит” пък следи как точно е осъществена медицинската услуга, спазени ли са стандартите за добра медицинска практика и дали някой лекар не си е спестил някоя дейност, което би довело до влошаване на здравето и дори би застрашило живота на болния.

Независимо че електронните досиета са напълно изчерпателни за всички здравноосигурени граждани, от НЗОК подчертаха, че информация за медицинското си състояние и начина на лечение хората могат да получат само за болниците и лекарите специалисти от доболничната помощ, които имат сключени договори с нея.

Автор: Силвия Николова, Фани Серафимова
Източник:

Монитор

Коментари