Статии

Четем си здравните досиета в Интернет

НЗОК отвори в Мрежата архива си за пациентите

И настойниците четат данните

Родителите, попечителите на хора с влошено психично състояние или настойниците на деца, включително и на тези от сиропиталищата, също имат достъп до медицинските досиета на подопечните си. За това е достатъчно те да влязат в базата данни с електронния си подпис, а след това да проверят здравното досие на лицето чрез неговия ЕГН. Освен това, здравноосигурените лица могат да предоставят достъп до своите досиета на избрани от тях лекари, които са договорни партньори на здравната каса.

За да използват услугата, те също трябва да имат електронен подпис, казаха още от Националната здравноосигурителна каса.

Автор: Силвия Николова, Фани Серафимова
Източник:

Монитор

Коментари