Новини

Интерактивен справочник за лечение на COVID-19

Второ издание – 2021 г.

K-19
COVID-19 е остро инфекциозно респираторно и системно заболяване, причинено от инфекция с коронавирусен подтип SARS-CoV-2

Клиничното течение на болестта варира от много леко до появата на тежки пневмонии и дори критични, животозастрашаващи усложнения, като остър респираторен дистрес синдром (ОРДС), шок и полиорганна дисфункция.

Източник:

МЗ

Фотограф(и): CDC
Снимка:

Pexels