Новини

COVID-19 и неврологични заболявания

Препоръки за организация на здравните грижи и лечение на пациенти с неврологични заболявания в извънболничната и болничната медицинска помощ в условията на COVID-19-пандемия

Компютърна томография (КТ)
Продължителният престой в интензивно отделение може да причини развитие на мултиинфарктна енцефалопатия, невропатии и миопатии

По време на хоспитализация на пациенти с COVID-19 може да се проявят тежки неврологични усложнения, като гърчове, енцефалопатия, енцефалит, мозъчносъдови инциденти и др.

Източник:

МЗ

Фотограф(и): MART PRODUCTION
Снимка:

Pexels