Новини

COVID-19 при захарен диабет

Особености в грижите за пациентите

Глюкомер
Редица фактори допринасят за декомпенсацията на диабета в условията на социална изолация

На настоящия етап се приема, че захарният диабет не увеличава риска за заразяване със SARS-CoV-2, но значително влошава протичането и прогнозата на COVID-19, като диабетът удвоява риска за фатален изход.

Източник:

МЗ

Фотограф(и): Artem Podrez
Снимка:

Pexels