Новини

Антибиотици при COVID-19

Препоръки за антибиотично лечение на пациенти с потвърдена COVID-19-инфекция

COVID-19-терапия
Данни от ретроспективни проучвания показват, че само 7.2% от пациентите с COVID-19 развиват бактериална инфекция

Според препоръките на Европейския център за контрол на болестите прилагането на антибиотици и други антимикробни прапарати е показано при съмнителни или потвърдени бактериални коинфекции или вторични инфекции при пациенти с COVID-19.

Източник:

МЗ

Фотограф(и): Miguel Á. Padriñán
Снимка:

Pexels