Новини

COVID-19 и астма/ХОББ

COVID-19 и бронхиална астма/хронична обструктивна белодробна болест

Инхалер
През 2020 г. в много страни се наблюдава намаляване на обострянията на астмата и свързаните с грипа заболявания

Хората с добре контролирана лека до умеренотежка астма нямат повишен риск от придобиване на COVID-19, за тежък COVID-19 и от смърт, свързана с COVID-19.

Източник:

МЗ

Фотограф(и): Lucy
Снимка:

Pexels