Новини

Спешна и неотложна медицинска помощ и итензивно лечение в условията на пандемия от COVID-19

Парамедици, транспортиращи изолиран пациент
Препоръчително е потенциалните пациенти с COVID-19 с леки симптоми да останат вкъщи, докато се чувстват добре

Инфекция с COVID-19 трябва да се има предвид във всички случаи на респираторна инфекция. Анамнезата за пътуване ще формира част от оценката на риска за определяне на пътя на пациент с риск.

Препоръки за поведение относно центровете за спешна и неотложна медицинска помощ

Препоръки за поведение при пациенти с COVID-19, налагащи интензивно лечение

Система от мерки за поведение и превенция при случаи на COVID-19 в анестезиологичните и реанимационните отделения. Основни насоки за лечение на пациенти с COVID-19 в интензивните отделения

Източник:

МЗ

Фотограф(и): EpiGuard AS
Снимка:

Pexels