Новини

Образна диагностика в условията на COVID-19-пандемия

За правилната интерпретация на образните изследвания винаги трябва да има адекватна съпровождаща клинична информация; при несъвпадение на клиничната картина, представените образни клъстери самостоятелно нямат диагностична стойност за поставяне на диагноза COVID-пневмония или настъпили усложнения

Конвенционална рентгенография
Конвенционалната рентгенография и компютърната томография (КТ) на гръдния кош не се препоръчват като методи за доказване или изключване на заболяване от COVID-19 при асимптомни индивиди

Негативната находка от конвенционалната рентгенография не отхвърля COVID-инфекция, както и може да е факт при леки форми на заболяване. Изразен задух, необясним с нормалния рентгенов образ, е показание за провеждане на компютърна томография (КТ) на белите дробове.

Източник:

МЗ

Фотограф(и): Anna Shvets
Снимка:

Pexels