Новини

Средства за лечение на COVID-19

Кратък преглед на фармакологичната характеристика, профилите на безопасност и лекарствените взаимодействия

Средства за лечение на COVID-19
Ремдесивир (Remdesivir) е първият противовирусен медикамент, индикиран за лечение на COVID-19

Тъй като някои от лекарствата са експериментални, данните за тях са оскъдни и съответно отсъствието на публикувани взаимодействия не може да гарантира, че прилагането на съответните комбинации ще е безопасно.

Източник:

МЗ

Фотограф(и): cottonbro
Снимка:

Pexels